www.weidong.gov.cn

※平顶山市卫东区信息网络管理服务中心主办※

 
民族宗教委
 
 
 
 
 
 
领导分工
 

高升彪 党组书记 主任 主持党组工作、民族、宗教全面工作

张亚鸽 党组成员 副主任 分管民族、宗教、办公室、纪检监察工作

                         

平顶山市卫东区信息网络管理服务中心维护制作