www.weidong.gov.cn

※平顶山市卫东区信息网络管理服务中心主办※

 
 
 
 
 
 
 
 
 
工作职责
 

1、卫东区机关家属区的日常管理及相关费用征收工作。

2、卫东区机关住房制度改革工作。

3、卫东区新华路商务中心管理工作。


                         

平顶山市卫东区信息网络管理服务中心维护制作